Rozumieme zemnému plynu.

Daň za auto treba zaplatiť do konca januára

Všetci živnostníci, ktorí používajú vozidlo na podnikanie, musia do 31. januára podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, ako aj zaplatiť daň.

 

Daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 

  • je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo
  • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

 

Daňovníkom je aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva na podnikanie.
Za novšie autá dostanete zľavu, za staršie si priplatíte
Ročná sadzba dane sa upravuje v závislosti od mesiaca, v ktorom bolo vozidlo evidované (od dátumu prvej evidencie vozidla – údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II). Zníženie alebo zvýšenie ročných sadzieb dane je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) takto:

 

  • Počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, sa ročná sadzba dane zníži o 25 %.
  • Počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane zníži o 20 %.
  • Počas ďalších 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane zníži o 15 %.
  • Po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov sa použije základná ročná sadzba dane počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.
  • Po uplynutí 144 kalendárnych mesiacov sa použije základná ročná sadzba dane, ktorá sa zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
  • Po uplynutí 156 kalendárnych mesiacov sa použije základná ročná sadzba dane, ktorá sa zvýši o 20 %.

 

 

S alternatívnym pohonom zaplatíte menej

Autá na alternatívny pohon (Zdroj: shutterstock)

 

V prípade hybridného motorového vozidla, hybridného elektrického vozidla, vozidla kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidla kategórie L, M a N na vodíkový pohon sa upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla následne zníži ešte o 50 %.

 

Zápis, že ide o hybridné motorové alebo elektrické vozidlo, v doklade vozidla nie je. Je len druh paliva. Pri hybridných vozidlách musia byť dva zdroje energie, t. j. spaľovací motor a elektromotor. Kombinácia benzín a LPG nie je hybrid, ide o dvojpalivové vozidlo.

 

 

Základné sadzby dane pre osobné autá

 

 

Ročná sadzba dane za motorové vozidlo

Ročná sadzba dane za motorové vozidlo

 

 

Príklad

 

Ako sa upraví ročná sadzba dane pre hybridné elektrické vozidlo s dátumom prvej evidencie 30. 12. 2015 pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2016?

 

Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2016. Vzhľadom na to, že počas zdaňovacieho obdobia sa vozidlo radí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc dátumom prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane sa zníži o 25 % a následne sa upraví znížením o 50 % pre hybridné elektrické vozidlo.
Zdroj: Pravda, Poradie správy: 19, Rubrika: Užitočná pravda – poradňa, Dátum: 24.01.2017

 

 

Zdieľajte obsah: