Rozumieme zemnému plynu.

Kontroly Českej obchodnej inšpekcie – CNG bez závad

Zdroj: Systémy logistiky (SK) Strana/Poradie správy: 15 Rubrika/Relácia: Z ČR Dátum: 20.08.2015 Preložené: AP

 

Uložené pokuty za sedem miliónov českých korún (približne 260 tisíc Eur).

 

Od januára do konca júna tohto roku odobrala Česká obchodná inšpekcia na kontrolu akosti na čerpacích staniciach celkovo 1331 vzoriek pohonných palív, z ktorých nevyhovelo stanoveným parametrom technických noriem 21, to znamená 1,6%. Za rovnaké obdobie minulého roka bol pomer nekvalitných vzoriek 3,7%.

 

Najviac nedostatkov bolo zistených pri motorovej nafte (12 vzoriek), minimálne zistenia boli pri automobilových benzínov (2 vzorky). Úplne bez chýb boli iba kontrolované vzorky stlačeného zemného plynu CNG.

 

V hodnotenom období bolo majiteľom nekvalitných vzoriek pohonných hmôt udelených 30 pokút za takmer 7 miliónov českých korún (približne 260 tisíc Eur). Zákaz predaja bol vydaný v 13 prípadoch na 120 432 litrov palív v celkovej hodnote približne 4 milióny českých korún (približne 148 tisíc Eur).

 

 

 

Zdieľajte obsah: