Rozumieme zemnému plynu.

LETNÝ ŠPECIÁL: Kotolničky verzus CZT. Ako to vidia politici?

Zdroj: vEnergetike.sk – Keďže dnes, v utorok 22. septembra, je posledný kalendárny letný deň v tomto roku prinášame vám posledný Letný Špeciál, v ktorom sa venujeme politickým postojom k budúcnosti systému centrálneho zásobovania teplom, respektíve k väčšej voľnosti výstavby domových kotolní.

Zdieľajte obsah: