Rozumieme zemnému plynu.

Spotreba nafty v SR má rastúcu, spotreba benzínu klesajúcu tendenciu

Zdroj: aktuality.sk – Spotreba nafty v SR má dlhodobo rastúcu tendenciu, spotreba automobilového benzínu naopak klesajúcu.

 

Zdieľajte obsah: