Rozumieme zemnému plynu.

Doprava s využitím zemného plynu (CNG)

CNG pre domácnosti

V súčasnosti existuje na trhu celý rad sériovo vyrábaných osobných a úžitkových CNG automobilov s dvojpalivovým pohonom (CNG/benzín). Palivo CNG sa tankuje do tlakových nádob (nádrží), ktoré sú zabudované v podlahe vozidla.

 

Objem nádrží CNG vozidiel je vyjadrený v kilogramoch a variuje od 11 kg pri malých mestských vozidlách až po 25 kg pri vozidlách strednej vyššej triedy. Dojazd automobilov s dvojpalivovým pohonom CNG/benzín sa pohybuje od 200 – 450 km na pohon CNG a 150 – 700 km na benzín.

 

Množstvo konvenčného motorového paliva (benzín, nafta) vrátane LPG (skvapalnený ropný plyn) je vyjadrené v litroch a množstvo CNG paliva v kg. Pre porovnanie spotreby a výhodnosti jednotlivých palív je dôležitý obsah energie v palive, tzn., že v jednom kilograme CNG je také množstvo energie, ktoré zodpovedá energii obsiahnutej približne v 1,5 litri benzínu, 1,3 litri nafty a  1,9 litri LPG.

 

Obsah energie v palivách:

palivo obsah energie

 

Tankovanie CNG

Mapu aj zoznam plniacich staníc CNG na Slovensku nájdete na tomto linku.