Rozumieme zemnému plynu.

Biometán má na Slovensku potenciál, no zaostáva aj za Českom

Energetická bezpečnosť Európy sa dostáva v súvislosti s geopolitickou situáciou medzi top témy dnešných dní. Postupná náhrada fosílnych palív a energetických surovín z Ruska núti Európu rozmýšľať o alternatívach. Jednou z nich je aj biometán, ktorého domáca výroba by mohla nahradiť približne 10 percent spotreby zemného plynu na Slovensku a zároveň riešiť podstatnú časť metánových emisií zo sektorov odpadov a poľnohospodárstva, ktoré sa bez energetického využitia dostávajú do atmosféry.

 

Európska únia si v rámci plánu REPowerEU stanovila cieľ vyrobiť 35 miliárd kubíkov biometánu ročne od roku 2030. Biometán sa na Slovensku v súčasnosti vyrába v jedinej prevádzke v Jelšave. Poďme sa inšpirovať príbehom v poradí druhej biometánovej stanice v Českej republike v Litomyšli vo video podcaste SLOVGAS.