Rozumieme zemnému plynu.

Aktuality

  • LNG terminal and LNG tanker

    Skreslené predstavy o LNG

    30.11.2022 - LNG

    LNG, skvapalnený zemný plyn (z anglického liquefied natural gas), spolu so zemným plynom v jeho pôvodnom plynnom skupenstve, už dlhodobo predstavuje jednu z najvhodnejších ciest prechodu k obnoviteľne...