Rozumieme zemnému plynu.

Aktuality

  • Čo sú obnoviteľné plyny a ako sa vyrábajú?

    21.12.2022 - Ekológia, Obnoviteľné plyny

    Bioplyn a biometán sú formy obnoviteľných plynov. Tieto plyny sa zväčša vyrábajú zo širokého spektra poľnohospodárskych produktov, vedľajších produktov a odpadov, ako sú poľnohospodárske plodiny, exkr...