Rozumieme zemnému plynu.

Aktuality

  • znečistelné ovzdušie air pollution

    Európania chcú čistejší vzduch

    21.11.2022 - znečistené ovzdušie

    Európska komisia zverejnila 24. októbra 2022 výsledky prieskumu Eurobarometra v súvislosti s vnímaním kvality ovzdušia. Európania sú znepokojení dôsledkami, ktoré má znečistenie ovzdušia na ich zdravi...