Rozumieme zemnému plynu.

Dlhodobé vystavenie znečisťujúcim látkam v ovzduší môže viesť k nadváhe

Vplyvom prírodnej i ľudskej činnosti sa do ovzdušia dostávajú mikroskopické prachové častice, tzv. PM10 a PM2,5, ktoré majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Menšie častice sa z pľúcnych alveol dostávajú do krvného obehu a narúšajú tak rôzne procesy ľudského organizmu.

 

obezita, znečistené ovzdušie, životné prostredie, 3E zemný plyn

ilustračný obrázok

 

Ochorenia dýchacej sústavy, onkologické ochorenia, srdcovo-cievne ochorenia, kognitívne poruchy. Zoznam zdravotných komplikácií zapríčinených zhoršenou kvalitou ovzdušia narastá. Štúdie upozorňujú aj na vznik metabolického syndrómu v súvislosti so zvýšenými koncentráciami znečisťujúcich látok v ovzduší, ktorý môže viesť napr. k zlyhaniu srdca, zvýšenému riziku zrážania krvi či spomaleniu tvorby hormónu inzulín, ktoré môže viesť k rozvoju cukrovky 2. typu.

Typickým príznakom metabolického syndrómu je nadbytok tukového tkaniva v oblasti pásu a na hrudníku – tzv. centrálna obezita. Štúdia publikovaná v roku 2015 skúmala na vzorke 3769 dospelých ľudí možné prepojenie medzi vplyvom znečisteného ovzdušia na zdravie a výskytom metabolického syndrómu, keďže oba javy prispievajú k vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Zo zistení vychádza, že prachové častice môžu byť príčinou zvýšenej glykémie či hypertenzie a potenciálne prispievať k poruchám metabolizmu.

 


Zdroj: Populair.sk