Rozumieme zemnému plynu.

Engul, s.r.o.

Návrh, výroba, inštalácia a servis zariadení produkujúcich elektrickú energiu, teplo a chlad na báze spaľovacích motorov. Výroba kogeneračných jednotiek (elektrina + teplo) a trigeneračných jednotiek (elektrina + teplo + chlad).