Rozumieme zemnému plynu.

Dodávatelia technológií - Varenie

Výrobcovia plynových sporákov a rúr

Dodávatelia technológií - Kúrenie

Výrobcovia plynových kotlov

Dodávatelia technológií - Výroba teplej vody

Výrobcovia zariadení na prípravu teplej vody

Dodávatelia technológií - Výroba elektrickej energie

Výrobcovia kogeneračných jednotiek

Dodávatelia technológií - Doprava na CNG

Plniace stanice CNG

Výrobcovia/Importéri automobilov na CNG

Dodávatelia technológií - Technologického teplo

Výrobcovia zariadení na výrobu technologického tepla