Rozumieme zemnému plynu.

Produkcia emisií v najväčších stacionárnych zdrojoch v SR

V nasledovných tabuľkách sú:

 

– Najvýznamnejší znečisťovatelia ovzdušia v SR a ich podiel na emisiách znečisťujúcich látok (NEIS – veľké a stredné zdroje*) za rok 2012

 

– Emisie zo stacionárnych zdrojov v SR za rok 2012 v územnom členení za okresy

 

– Poradie najväčších znečisťovateľov v rámci kraja podľa množstva emisií za rok 2012 (NEIS – veľké a stredné zdroje*)

 

 

Tab.1: Najvýznamnejší znečisťovatelia ovzdušia v SR a ich podiel na emisiách znečisťujúcich látok (NEIS – veľké a stredné zdroje*) za rok 2012

obr.1_micro analýza znecistovatelia

 

Tab.2: Emisie zo stacionárnych zdrojov v SR za rok 2012 v územnom členení za okresy

obr.2_micro analýza znecistovatelia

 

 

 

 

Poradie najväčších znečisťovateľov v rámci kraja podľa množstva emisií za rok 2012 (NEIS – veľké a stredné zdroje*)

 

 

Znečisťovatelia ovzdušia Bratislavský kraj

 

Znečisťovatelia ovzdušia Trnavský kraj

 

Znečisťovatelia ovzdušia Nitriansky kraj

 

 

Znečisťovatelia ovzdušia Trenčiansky kraj

 

 

Znečisťovatelia ovzdušia Banskobystrický kraj

 

 

Znečisťovatelia ovzdušia Žilinský kraj

 

 

Znečisťovatelia ovzdušia Prešovský kraj

 

Znečisťovatelia ovzdušia Košický kraj

 

 

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky; Slovenský hydrometeorologický ústav – Správa o kvalite ovzdušia a podiely jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Slovenskej republike 2012, Autor: Odbor Monitorovania emisií a kvality ovzdušia SHU, 2014, str.: 64-69