Rozumieme zemnému plynu.

Hlasuj a vyhraj

Zapojte sa do súťaže o skvelé ceny. Dajte nám vedieť akým spôsobom vykurujete a vyhrajte jednu z troch cien! Súťaž trvá od 11.10.2021 do 31.10.2021. Oficiálne ukončenie súťaže pripomenieme aj na našom facebook profile.

V akom type budovy bývate?

Akým zdrojom tepla vykurujete?

Ste s daným spôsobom vykurovania spokojný?

Zapojením sa do súťaže potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov a súhlasíte s podmienkami súťaže a spracovaním údajov pre účely marketingu a remarketingu.