Rozumieme zemnému plynu.

Varenie

Kalkulačka – Ohrev vody (varenie)

Účelom kalkulačky je porovnať náklady na ohriatie požadovaného množstva vody pri varení (zemný plyn vs. elektrická energia). Výstupom bude vyčíslenie nákladov v Eurách.

litrov
st. C
st. C

Kúrenie

Kalkulačka – Kalkulátor spotreby zemného plynu

Účelom kalkulačky je výpočet predpokladanej ročnej a hodinovej spotreby zemného plynu pre rodinný dom (kategória Domácnosť).

Kalkulačka – Spotreba zemného plynu pri plynovom tepelnom čerpadle

Účelom kalkulačky je porovnať spotrebu zemného plynu v plynovom tepelnom čerpadle, plynovom kotly a kotly na drevnú štiepku.

kW
Tepelné čerpadlo
%
hod/rok

Výroba teplej vody

Kalkulačka – Príprava teplej úžitkovej vody

Účelom kalkulačky je porovnať náklady na ohriatie požadovaného množstva vody pri príprave teplej úžitkovej vody – napr. sprchovanie, kúpeľ, umývanie riadu (zemný plyn vs. elektrická energia). Výstupom bude vyčíslenie nákladov v Eurách.

litrov
st. C
st. C

Kalkulačka – Porovnanie emisií CO2 pri príprave teplej vody

Účelom kalkulačky je porovnať emisie vznikajúce pri ohreve množstva vody pri použitý zemného plynu a ostatných médií.

kg
st. C
st. C
kWh

Chladenie

Kalkulačka – Absorbčná chladiaca jednotka

Účelom kalkulačky je výpočet tepelného výkonu privedeného z kogeneračnej jednotky – potrebného na získanie požadovaného chladiaceho výkonu.

kW
%

Doprava na CNG

Kalkulačka spotreby CNG

Účelom kalkulačky je porovnať náklady na pohonné hmoty Vášho vozidla pri Vami zadanej spotrebe paliva na 100 km a zadanom počte prejdených kilometrov za rok s vozidlom jazdiacim na pohon CNG.