Rozumieme zemnému plynu.

Chladenie

Kalkulačka – Absorbčná chladiaca jednotka

Účelom kalkulačky je výpočet tepelného výkonu privedeného z kogeneračnej jednotky – potrebného na získanie požadovaného chladiaceho výkonu.

kW
%