Rozumieme zemnému plynu.

Máte doma plynový kotol? Toto hovorí zákon

Ktoré kontroly treba robiť a ako často, závisí od druhu i výkonu kotla.

 

Máte doma plynový kotol? Potom vám vyhláška prikazuje každý rok nechať spraviť revíziu, respektíve každý tretí rok odbornú skúšku. Platí to pre kotly s výkonom od 5 do 500 kW, čo je zrejme aj ten váš.

 

Čo všetko zahŕňa prehliadka:

 

  • kontrola stavu zariadenia a bezpečnostných prvkov
  • vyčistenie kotla
  • nastavenie kotla
  • tlakové skúšky.

 

Okrem iného servis predchádza zbytočným výdavkom pri neefektívnom fungovaní, keď kotol nie je vyčistený. Ak by ste sa v prípade nešťastia nevedeli preukázať dokladmi o povinnej ročnej revízii kotla, poisťovňa vám nič nezaplatí. Naopak, hrozí pokuta do 333 eur pre fyzické osoby alebo 1 666 eur pre podnikateľov či právnické osoby.

 

 

Kontroly efektívnosti

 

Pre vykurovacie sústavy s vlastnými kotlami (okrem elektrických) platí zákonná povinnosť kontroly efektívnosti prevádzky. Intervaly kontrol sa líšia podľa typu a výkonu kotla. Pri kotloch v rodinných domoch s výkonom od 20 do 30 kW treba kontrolu vykonať raz za 10 (kotly na tuhé a tekuté palivo) až 15 rokov (plynové kotly). So zvyšujúcim výkonom sa intervaly skracujú. Napríklad v bytovkách alebo veľodkých rodinných domoch s výkonom kotla od 30 do 100 kW sú to v prvom prípade štyri roky a v druhom šesť rokov. Pokuta môže byť od 20 do 1600 eur.

 

 

Na čo je to dobré?

 

Po kontrole dostane vlastník správu s odporúčaniami, či a ako vykurovací systém upraviť tak, aby sa znížila spotreba energie. Môže z nej napríklad vyplynúť, že je nevhodne nastavené spaľovanie alebo je kotol po zateplení zbytočne predimenzovaný, píše Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

 

 

Zdroj: MY Trnavské noviny, Rubrika: bývanie, Dátum: 24.4.2017, Autor: Halka Tytykalová