Rozumieme zemnému plynu.

Chladenie s využitím zemného plynu

Základné informácie o chladení s využitím zemného plynu

Vo všeobecnosti sa pod chladením rozumie dosiahnutie a udržiavanie teplôt pod teplotou okolia. Na chladiacej technike je závislých veľa tradičných odborov – stavebníctvo (klimatizácia), zdravotníctvo (konzervácia krvi, orgánov), potravinársky priemysel (konzervácia potravín (najmä zmrazovanie), pivovarníctvo, mliekarenstvo a podobne), chemicko-technologické inžinierstvo (výroba syntetického kaučuku, plastov, olejov, hnojív, čpavku a podobne) a podobne. Obr.: Využitie chladiacej techniky v priemysle (ilustračný obrázok) * ...


Chcem zistiť viac

Najnovšie aktuálne správy


Ďaľšie článkyKalkulačky

Kalkulačka - Absorbčná chladiaca jednotka

Účelom kalkulačky je výpočet tepelného výkonu privedeného z kogeneračnej jednotky – potrebného na získanie požadovaného chladiaceho výkonu.Dodávatelia technológií

Dodávatelia zemného plynu