Rozumieme zemnému plynu.

Chladenie s využitím zemného plynu

Základné informácie o chladení s využitím zemného plynu

Vo všeobecnosti sa pod chladením rozumie dosiahnutie a udržiavanie teplôt pod teplotou okolia. Na chladiacej technike je závislých veľa tradičných odborov – stavebníctvo (klimatizácia), zdravotníctvo (konzervácia krvi, orgánov), potravinársky priemysel (konzervácia potravín (najmä zmrazovanie), pivovarníctvo, mliekarenstvo a podobne), chemicko-technologické inžinierstvo (výroba syntetického kaučuku, plastov, olejov, hnojív, čpavku a podobne) a podobne.

Industrial air conditioner

Obr.: Využitie chladiacej techniky v priemysle (ilustračný obrázok) *

Základné druhy chladiacich zariadení:

 • kompresorové,
 • absorpčné,
 • turbokompresorové,
 • termoelektrické,
 • paroprúdové,
 • so Stirlingovým obehom
 • a iné.

Základné hľadiská pre výber vhodného chladiaceho zariadenia sú nasledovné:

 • výška investičných a prevádzkových nákladov,
 • požadovaný výkon, regulovateľnosť,
 • vlastnosť chladiva,
 • veľkosť zariadenia, potreba strojovne, údržba,
 • možnosť využitia odpadného tepla z kondenzátora (napr. na prípravu teplej vody, technologické teplo),
 • k dispozícii je dostatok tepelnej energie (napr. odpadové teplo).

 

* Ilustračný obrázok (zdroj: www.istockphoto.com)

 

Medzi najrozšírenejšie chladiace zariadenia patria:

Kompresorové chladiace zariadenia a
Absorpčné chladiace zariadenia