Rozumieme zemnému plynu.

Výroba technologického tepla zo zemného plynu

Základné informácie o výrobe technologického tepla zo zemného plynu

Teplo potrebné pre zabezpečenie technologických procesov výroby alebo spracovanie surovín sa generuje podľa potreby technológie v rôznych formách a teplotných úrovniach – nízko a/alebo vysoko potenciálne teplo. Potreba technologického tepla je spravidla nezávislá od ročného obdobia, je nezávislá od vonkajšej teploty a počasia a je približne konštantná počas kalendárneho roka. Potreba tepla pre krytie tepelných strát (a prípravu ...


Chcem zistiť viac

Najnovšie aktuálne správy


Ďaľšie články

Dodávatelia technológií

Výrobcovia zariadení na výrobu technologického tepla

Dodávatelia zemného plynu