Rozumieme zemnému plynu.

Výroba technologického tepla zo zemného plynu

Základné informácie o výrobe technologického tepla zo zemného plynu

Teplo potrebné pre zabezpečenie technologických procesov výroby alebo spracovanie surovín sa generuje podľa potreby technológie v rôznych formách a teplotných úrovniach – nízko a/alebo vysoko potenciálne teplo. Potreba technologického tepla je spravidla nezávislá od ročného obdobia, je nezávislá od vonkajšej teploty a počasia a je približne konštantná počas kalendárneho roka. Potreba tepla pre krytie tepelných strát (a prípravu teplej úžitkovej vody) má významnú závislosť od vonkajšej teploty. Na obrázku č. 1 je znázornený graf potreby tepelnej energie počas kalendárneho roka pri technologickom odbere (technologická krivka) a na vykurovanie (kúrenárska krivka).

 

Obr.:  Graf potreby tepla pre technologické a kúrenárske účely

obr.č.1_Graf potreby tepla pre technologické a kúrenárske účely

 Technologické teplo pre firmy