Rozumieme zemnému plynu.

Doprava s využitím zemného plynu (CNG)

Kalkulačka spotreby CNG

Účelom kalkulačky je porovnať náklady na pohonné hmoty Vášho vozidla pri Vami zadanej spotrebe paliva na 100 km a zadanom počte prejdených kilometrov za rok s vozidlom jazdiacim na pohon CNG.