Rozumieme zemnému plynu.

Doprava s využitím zemného plynu (CNG)

Plniace stanice CNG

ZOZNAM PLNIACICH STANÍC CNG V SR

Na Slovensku je v súčasnosti motoristom k dispozícii 23 verejných plniacich staníc CNG. Spoločnosť SPP CNG  s.r.o. má v obchodnej správe 17 plniacich staníc CNG, ktoré sú prevádzkované v samoobslužnom režime a sú prístupné zákazníkom nepretržite 24 hodín denne a 365 dní v roku. Dve verejné plniace stanice prevádzkuje spoločnosť SAD Zvolen, a.s. vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Ďalšie plniace stanice sú dostupné v Dunajskej Strede, Leviciach, v Bratislave a v Bytči.

 

 

Obr.: Čerpacia stanica CNG v Bratislave

AUTÁ_CNG plnička

 

Vlastné plniace stanice

Zriadenie vlastnej plniacej stanice vo Vašej spoločnosti závisí od veľkosti vozového parku, frekvencie využívania vozidiel a Vašich špecifických potrieb. Pre malé firmy s menším počtom vozidiel, kde nie je dôležitá rýchlosť plnenia automobilov postačujú tzv. malé plniace stanice s nižším výkonom (výkon kompresora do 20m3/hod.). Naopak výkonné plniace stanice (výkon kompresora od 20 m3/hod.), kde je rozhodujúca rýchlosť plnenia sú určené pre firemné flotily s vyšším počtom automobilov. Výkonné plniace stanice dokážu naplniť automobil v priebehu niekoľko minút.