Rozumieme zemnému plynu.

Doprava s využitím zemného plynu (CNG)

Typy plniacich CNG staníc

V súčasnosti môžete na plnenie CNG vozidiel využívať služby verejne dostupných čerpacích CNG staníc, ale zároveň si môžete zriadiť aj vlastnú čerpaciu stanicu a to priamo vo Vašej firme alebo aj vo Vašej domácnosti. Zriadenie vlastnej plniacej stanice vo Vašej firme závisí od veľkosti vozového parku, frekvencie využívania vozidiel a Vašich špecifických potrieb. Pre malé firmy s menším počtom vozidiel postačujú tzv. malé plniace stanice s nižším výkonom (výkon kompresora do 20m3/hod.). Naopak výkonné plniace stanice (výkon kompresora od 20 m3/hod.) sú určené pre firemné flotily s vyšším počtom automobilov. Výkonné plniace stanice dokážu naplniť automobil v priebehu niekoľko minút. Pozrite si konkrétne typy plniacich CNG staníc ponúkaných dodávateľmi na trhu.

 

Dodávateľ SEOL, spol. s.r.o.