Rozumieme zemnému plynu.

Doprava s využitím zemného plynu (CNG)

Základné informácie o CNG

CNG (anglicky Compressed Natural Gas) je stlačený zemný plyn pomocou vysokotlakých kompresorov na tlak 20 – 22 MPa (200 – 220 barov) a v takto stlačenom stave sa plní do tlakových nádob motorových vozidiel. Používa sa ako alternatívne palivo pre spaľovacie motory. Motory sú konštruované ako jednopalivové (CNG) alebo dvojpalivové pracujúce ako zážihové (CNG/benzín) alebo vznetové (CNG/nafta). Využíva sa v autobusovej, nákladnej aj osobnej doprave.

 

CNG, gas, natural gas, oplyne.info

Prečo preferovať vozidlá na CNG?

Produkcia škodlivých látok je výrazne nižšia ako u vozidiel na kvapalné palivá. Spaliny obsahujú takmer nulové emisie pevných častíc – sadzí a vplyv spaľovania CNG na vytváraní skleníkového efektu je v porovnaní s vozidlami spaľujúcimi benzín a naftu menší cca o 10 až 30%. Ďalšou a významnou výhodou z dlhodobého pohľadu je spotreba paliva, ktorá je nižšia  o 15 až 50% oproti klasickým palivám.