Rozumieme zemnému plynu.

Doprava s využitím zemného plynu (CNG)

Využitie zemného plynu v doprave pre firmy

CNG ako alternatívny pohon má svoj potenciál uplatnenia v spoločnostiach, ktoré prevádzkujú vlastné firemné flotily automobilov, či už osobných, dodávkových, nákladných až po automobily skladovej a manipulačnej techniky (napr. vysokozdvižné vozíky).

 

Obr.: Firemná flotila na CNG (ilustračný obrázok)Transportation fleet in greenMotory automobilov sú konštruované ako jednopalivové (CNG) alebo dvojpalivové, pracujúce ako zážihové (CNG/benzín) alebo vznetové (CNG/nafta). Automobily s výkonnejšími motormi používajú zvyčajne jednopalivový systém. Pri natankovaní plných nádrží je dojazd automobilov s duálnym pohonom CNG/benzín od 200 – 450 km na CNG a 150 – 700 km na benzín.

 

Množstvo konvenčného motorového paliva (benzín, nafta) vrátane LPG (skvapalnený ropný plyn) je vyjadrené v litroch a množstvo CNG paliva v kilogramoch. Pre porovnanie spotreby a výhodnosti jednotlivých palív je dôležitý obsah energie v palive, tzn., že v jednom kilograme CNG je také množstvo energie, ktoré zodpovedá energii obsiahnutej približne v 1,5 litri benzínu, 1,3 litri nafty a  1,9 litri LPG.

 

Obsah energie v palivách:

palivo obsah energie

 

Tankovanie CNG

V súčasnosti je v Slovenskej republike dostupných 10 verejných plniacich staníc. Alternatívou je aj zriadenie vlastnej plniacej stanice priamo vo Vašej spoločnosti.

 

 

Zoznam plniacich staníc CNG v SR

 

Zoznam plniacich CNG staníc na Slovensku

 

 

Zoznam plniacich staníc CNG na Slovensku

 

Vlastné plniace stanice

 Zriadenie vlastnej plniacej stanice vo Vašej spoločnosti závisí od veľkosti vozového parku, frekvencie využívania vozidiel a Vašich špecifických potrieb. Pre malé firmy s menším počtom vozidiel, kde nie je dôležitá rýchlosť plnenia automobilov postačujú tzv. malé plniace stanice s nižším výkonom (výkon kompresora do 20m3/hod.). Naopak výkonné plniace stanice (výkon kompresora od 20 m3/hod.), kde je rozhodujúca rýchlosť plnenia sú určené pre firemné flotily s vyšším počtom automobilov. Výkonné plniace stanice dokážu naplniť automobil v priebehu niekoľko minút.

 

Zdroj: prevádzkovateľ internetových stránok

* Ilustračný obrázok (zdroj: www.istockphoto.com)