Rozumieme zemnému plynu.

Doprava s využitím zemného plynu (CNG)

CNG pre firmy

CNG ako alternatívny pohon má svoj potenciál uplatnenia v spoločnostiach, ktoré prevádzkujú vlastné firemné flotily automobilov, či už osobných, dodávkových, nákladných až po automobily skladovej a manipulačnej techniky (napr. vysokozdvižné vozíky).

 

Transportation fleet in green

zdroj: www.istockphoto.com

Obr.: Firemná flotila na CNG (ilustračný obrázok)Motory automobilov sú konštruované ako jednopalivové (CNG) alebo dvojpalivové, pracujúce ako zážihové (CNG/benzín) alebo vznetové (CNG/nafta). Automobily s výkonnejšími motormi používajú zvyčajne jednopalivový systém. Pri natankovaní plných nádrží je dojazd automobilov s duálnym pohonom CNG/benzín od 200 – 450 km na CNG a 150 – 700 km na benzín.

Množstvo konvenčného motorového paliva (benzín, nafta) vrátane LPG (skvapalnený ropný plyn) je vyjadrené v litroch a množstvo CNG paliva v kilogramoch. Pre porovnanie spotreby a výhodnosti jednotlivých palív je dôležitý obsah energie v palive, tzn., že v jednom kilograme CNG je také množstvo energie, ktoré zodpovedá energii obsiahnutej približne v 1,5 litri benzínu, 1,3 litri nafty a  1,9 litri LPG.

 

Obsah energie v palivách:

palivo obsah energie

 

Tankovanie CNG

Mapu aj zoznam plniacich staníc CNG na Slovensku nájdete na tomto linku.