Rozumieme zemnému plynu.

Kúrenie zemným plynom

Základné informácie o kúrení zemným plynom

Tepelná pohoda je jedným z kľúčových ukazovateľom kvality bývania/pracovného prostredia. Zabezpečiť ju môžeme viacerými spôsobmi, pričom jej kvalita závisí na kvalite vykurovacieho zariadenia, systému vykurovania, regulácie, účinnosti zariadenia a cene, ktorú zaplatíme na jej dosiahnutie. Pri rozhodovaní o zmene vykurovacieho systému, jeho úpravách alebo voľbe nového vykurovacieho systému je preto dôležité pristupovať komplexne a zohľadniť konkrétne špecifiká domu ...


Chcem zistiť viac

Porovnanie základných zdrojov vykurovania

Voľba vhodného vykurovacieho systému v rodinnom dome ovplyvní jednak tepelnú pohodu a komfort v dome, ako aj celkové finančné náklady, ktoré musí užívateľ domu vynaložiť na inštaláciu a prevádzku vykurovacieho systému.   V súčasnej dobe sa projektujú a stavajú už iba ultra nízkoenergetické rodinné domy (trieda A1). V budúcnosti (od roku 2020) to už budú len domy s takmer nulovou potrebou ...


Chcem zistiť viac

Realizované inštalácie s využitím kondenzačnej techniky

Inštalácia kondenzačného plynového kotla, predstavuje veľmi efektívne riešenie ako využiť maximálnu energiu pri čo najnižšej spotrebe paliva. Účinnosť kondenzačného kotla sa pohybuje v rozsahu 97-108%. Hodnota nad 100% znamená, že okrem vlastnej účinnosti sa k účinnosti pridáva aj schopnosť využívať zvyškové teplo spalín. Najlepšie využitie dosahuje kondenzačný kotol ak je zaradený v systéme s nízkoteplotným vykurovaním podlahovým, ...


Chcem zistiť viac

Realizované inštalácie s využitím kombinovaných riešení

Do popredia sa čoraz častejšie dostávajú kombinované riešenia pri ktorých sa pre účely vykurovania a ohrevu teplej vody využíva viac zdrojov tepla, napríklad kotol na zemný plyn v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie, ktoré spolu efektívne spolupracujú. Tento spôsob vykurovania sa zvykne nazývať aj bivalentné (využitie dvoch rôznych zdrojov), alebo trivalentné (využitie troch zdrojov). Plynový kondenzačný kotol sa ...


Chcem zistiť viac

Najnovšie aktuálne správy


Ďaľšie články

Príklady


Ďaľšie štúdie


Kalkulačky

Kalkulačka – Kalkulátor spotreby zemného plynu

Kalkulačka - Spotreba zemného plynu pri plynovom tepelnom čerpadle

Účelom kalkulačky je porovnať spotrebu zemného plynu v plynovom tepelnom čerpadle, plynovom kotly a kotly na drevnú štiepku.Dodávatelia technológií

Výrobcovia plynových kotlov

Dodávatelia zemného plynu