Rozumieme zemnému plynu.

Kúrenie zemným plynom

Realizované inštalácie s využitím kombinovaných riešení

Do popredia sa čoraz častejšie dostávajú kombinované riešenia pri ktorých sa pre účely vykurovania a ohrevu teplej vody využíva viac zdrojov tepla, napríklad kotol na zemný plyn v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie, ktoré spolu efektívne spolupracujú. Tento spôsob vykurovania sa zvykne nazývať aj bivalentné (využitie dvoch rôznych zdrojov), alebo trivalentné (využitie troch zdrojov). Plynový kondenzačný kotol sa dá kombinovať napríklad so solárnymi panelmi alebo s tepelným čerpadlom. Príklad takéhoto riešenia popisujeme nižšie.