Rozumieme zemnému plynu.

Kúrenie zemným plynom

Realizované inštalácie s využitím kondenzačnej techniky

Inštalácia kondenzačného plynového kotla, predstavuje veľmi efektívne riešenie ako využiť maximálnu energiu pri čo najnižšej spotrebe paliva. Účinnosť kondenzačného kotla sa pohybuje v rozsahu 97-108%. Hodnota nad 100% znamená, že okrem vlastnej účinnosti sa k účinnosti pridáva aj schopnosť využívať zvyškové teplo spalín. Najlepšie využitie dosahuje kondenzačný kotol ak je zaradený v systéme s nízkoteplotným vykurovaním podlahovým, stenovým, stropným, alebo aj radiátorovým s nižšími teplotnými spádmi vykurovacieho média. Pre inšpiráciu Vám ponúkame príklady inštalácie kondenzačnej technicky v rôznych sektoroch na Slovensku.