Rozumieme zemnému plynu.

Kúrenie zemným plynom

Cirkev a charita

1. Cirkevné centrum Bratislava Ružinov – Prievoz

Cirkevné centrum a kostol sv. Vincenta de Paul v Bratislavskej časti Ružinov sa nachádza na Tomášikovej ulici. Celý areál tvoria: kostol, pastoračné centrum – fara, spoločenská sála, dom nádeje a hospic.

 

Cirkevne centrum Ruzinov 1

 

Farský úrad bol pôvodne vykurovaný z centrálneho zdroja tepla. Nachádzala sa tu výmenníková stanica tepla typu voda-voda. Táto stará technológia bola kompletne demontovaná. Výstavbou novej plynovej teplovodnej kotolne získala farnosť Ružinov moderný a spoľahlivý zdroj tepla.

 

Cirkevne centrum Ruzinov 3

 

Parametre projektu:

 • vybudovaná nová prípojka plynu
 • nový zdroj tepla – kondenzačný kotol HOVAL UltraGas 300D
 • nový zásobník TÚV 1 500 litrov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • online monitoring technológie 24/7/365
 • v prevádzke od 07/2013
 • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1- Eur
 • životnosť technológie minimálne 20 rokov

„Teší ma, že si riešenia zásobovania teplom od spoločnosti KOOR nachádzajú svoj priestor aj v objektoch rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku. “ Ing. Milan Orlovský KOOR, s.r.o

 

2. Arcidiecézna charita Košice – Dom pokojnej staroby A.F.Colbrieho – Južná trieda Košice

Objekt charity na Južnej triede v Košiciach už viac ako 700 rokov slúži charitatívnym účelom. V minulosti sa tu nachádzal chudobinec, sirotinec alebo nemocnica. V súčasnosti je tu zariadenie pre seniorov s kapacitou 94 klientov. Poskytovaná je 24-hodinová opatrovateľská starostlivosť s ubytovaním a stravovaním. Zabezpečuje sa záujmová, kultúrna činnosť a sociálne poradenstvo.

 

Charita Kosice 1

 

Cieľom projektu bolo zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie, bez nutnosti vlastných investičných prostriedkov Charity Košice. Riešením boli opatrenia na zníženie spotreby tepla v budove, teda vybudovanie novej plynovej teplovodnej kotolne a vyregulovanie vykurovania v celom komplexe.

 

Charita Kosice 2

 

Parametre projektu:

 • nový zdroj tepla – kondenzačné kotle HOVAL TOPGAS
 • inštalovaný výkon 320 kW
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • online monitoring technológie 24/7/365
 • v prevádzke od 01/2013
 • po 10 rokoch bezodplatný prevod vlastníctva technológie
 • životnosť technológie minimálne 20 rokov
 • zníženie emisií CO2 o 30%

„Sme radi, že môžeme byť partnerom Charity v Košiciach a svojou „troškou“ – spoľahlivou dodávkou ekologického tepla napomáhať dôstojnej starobe seniorov.“ Ing. Anton Staško KOOR Východ,s.r.o.