Rozumieme zemnému plynu.

Kúrenie zemným plynom

Zdravotníctvo a školstvo

1. Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

Výskumný inštitút v zdravotníctve založený v roku 1952 sa postupne pretransformoval na súčasné zariadenie špecializované na ústavnú liečbu všetkých závažných foriem reumatických chorôb. Objekt bol donedávna zásobovaný teplom z vlastnej nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne. V kotolni boli inštalované 2 kotle PGV 65 s výkonom 660 kW a 2 kotle PGV 40 s výkonom 400 kW. Celkový inštalovaný výkon predstavoval 2,12 MW. Ohrev TÚV bol zabezpečovaný v 2 stojatých zásobníkoch každý o objeme 6 300 l.

 

NURCH_Piestany_1

 

V rámci projektu bol stavebne oddelený samostatný priestor v pôvodnej kotolni, kde sú umiestnené 2 nové kondenzačné dvojkotle. V časti starej kotolne sa nachádza strojovňa vykurovania s novou úpravňou vody a prípravou TÚV. V celom objekte boli namontované termostatické ventily na radiátory.

 

NURCH_Piestany_2

 

Parametre projektu:

 • nový zdroj tepla s kondenzačným kotlami HOVAL UltraGas 800D a 400D
 • 1 500 l zásobník na TÚV
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • namontovaných 580 termostatických ventilov na vykurovacích telesách
 • online monitoring technológie 24/7/365
 • v prevádzke od 9/2014
 • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1- Eur

2. Zdravotné stredisko Sečovce

Zdravotné stredisko v Sečovciach poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom mesta Sečovce a priľahlých spádových obcí. Nachádzajú sa tu ambulancie všeobecných aj špecializovaných lekárov pre deti aj dospelých. Objekt bol donedávna zásobovaný teplom z vlastnej nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne s dvoma kotlami ČKD Dukla s celkovým výkonom 520 kW. Ohrev TÚV bol zabezpečovaný v 3 plynových ohrievačoch, každý o objeme 480 litrov.

 

Zdravotne_stredisko_Secovce_1

 

V rámci projektu na zníženie spotreby energií bol v kotolni inštalovaný nový kondenzačný dvojkotol a systém na prípravu a distribúciu vykurovacej vody. Taktiež sa inštaloval nový zásobník na TÚV. V celom objekte boli namontované termostatické ventily na radiátory. Pôvodné okná na celej budove boli demontované a nahradené plastovými s lepšou tepelno-izolačnou schopnosťou.

 

Zdravotne_stredisko_Secovce_3

 

Parametre projektu:

 • nový zdroj tepla s kondenzačným kotlom HOVAL UltraGas 300D
 • 450l zásobník na TÚV
 • namontovaných 110 termostatických ventilov na vykurovacích telesách
 • vymenených 163 ks pôvodných okien s celkovou plochou 450 m2 za 5 komorové plastové okná
 • online monitoring technológie 24/7/365
 • v prevádzke od 9/2014
 • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1- Eur

„V zdravotnom stredisku v Sečovciach sme spravili pomerne veľa zásahov pre zníženie potreby tepla v budove. Taktiež sa zvýšil komfort v jeho vnútorných priestoroch. Ostáva mi len veriť, že to ocenia aj užívatelia tejto budovy.“ Ing. Milan Orlovský KOOR, s.r.o

 

3. Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou

ZŠ Školská v Bánovciach nad Bebravou je plne organizovaná škola poskytujúca vzdelanie žiakom v 0.-9. ročníku. Nachádza sa na sídlisku Sever a okrem detí zo sídliska ju navštevujú aj deti zo susedných obcí podľa školského obvodu. Budova školy pozostáva z dvoch pavilónov, ktoré sú navzájom prepojené. Škola je okrem tried vybavená 2 telocvičňami, minitelocvičňou, školskou knižnicou, kuchyňou a školskou jedálňou. V areáli školy sa nachádza niekoľko športovísk pre deti.

 

ZS Banovce_1

 

Škola bola vykurovaná z vlastnej plynovej kotolne. Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu zariadenia kotolne bola potrebná rekonštrukcia. Okrem vybudovania novej kotolne sa v rámci EPC projektu podarilo vymeniť aj okná na škole za plastové.

 

ZS Banovce_3

Parametre projektu:

 • nový zdroj tepla s kondenzačným kotlom HOVAL UltraGas 500D
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • online monitoring technológie 24/7/365
 • v prevádzke od 09/2012
 • vymenených 270 ks pôvodných okien s celkovou plochou 720 m2 za 5 komorové plastové okná s 3 tesneniami a izolačným dvojsklom
 • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1- Eur

„Základná škola Školská v Bánovciach nad Bebravou predstavuje náš typický EPC projekt, kde sa popri rekonštrukcii kotolne vymenili aj okná a došlo k výraznej úspore na spotrebe plynu.“Ing. Milan Orlovský KOOR, s.r.o