Rozumieme zemnému plynu.

Kúrenie zemným plynom

Základné informácie o kúrení zemným plynom

Tepelná pohoda je jedným z kľúčových ukazovateľom kvality bývania/pracovného prostredia. Zabezpečiť ju môžeme viacerými spôsobmi, pričom jej kvalita závisí na kvalite vykurovacieho zariadenia, systému vykurovania, regulácie, účinnosti zariadenia a cene, ktorú zaplatíme na jej dosiahnutie. Pri rozhodovaní o zmene vykurovacieho systému, jeho úpravách alebo voľbe nového vykurovacieho systému je preto dôležité pristupovať komplexne a zohľadniť konkrétne špecifiká domu a bytu.

 

Spôsoby/technológie vykurovania zemným plynom pre domácnosti:

Spôsoby/technológie vykurovania zemným plynom pre firmy: