Rozumieme zemnému plynu.

Kúrenie zemným plynom

Domová kotolňa

Pred rozhodnutím zriadenia domovej kotolne v bytovom dome je dôležité vziať do úvahy viacero dôležitých faktorov.

Kľúčovým a smerodajným faktorom je spracovanie nezávislej analýzy súčasného stavu bytového domu, tzn. nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody, ako aj nákladov na modernizáciu bytového domu (zateplenie, výmena okien, vyregulovanie súčasného systému) a budúcich nákladov po modernizácii pri zachovaní súčasného vykurovacieho systému z CZT. Následne je dôležité pristúpiť k analýze nákladov na zriadenie domovej kotolne (projektovanie, administratíva, poplatky, poplatok za odpojenie od CZT …) a samotnú prevádzku domovej kotolne vrátane revízií a odborných prehliadok vykurovacieho zariadenia a jeho súčastí, napr. komína. Spracovaná analýza preukáže ekonomickú efektívnosť porovnávaných variantov.  Zároveň je potrebné získať aj vyjadrenie obce, či zriadenie domovej kotolne je v súlade so schválenou koncepciou zásobovania teplom.

Jedným z dôležitých rozhodnutí pri výstavbe kotolne je rozhodnutie o výbere kotla. Výkon kotla musí zodpovedať tepelným stratám objektu a nárokom na prípravu teplej úžitkovej vody. Pri výbere kotla je dôležité posúdiť pomer medzi kvalitou a cenou. Pre výber kotla je rozhodujúcou účinnosť kotla a možnosti regulácie.

 

Obr.: Domová kotolňa (ilustračný obrázok)

The gas boiler

 

Dôležité je venovať pozornosť úrovni zateplenia domu,  vykurovacej sústave a vykurovacím telesám. Voľba optimálnej vykurovacej sústavy závisí od dispozičného riešenia bytového domu, tepelno-technických vlastností konštrukcie, klimatických podmienok lokality, prevádzkových nárokov a požiadaviek domácností žijúcich v bytovom dome. Dôležitým faktorom je aj voľba umiestnenia kotla a požiadavky na odvod spalín.

 

Výhody:

  • úspora energií,
  • príprava teplej vody priamo v dome,
  • regulácia teploty podľa reálnych požiadaviek obyvateľov,
  • prístup k teplu kedykoľvek aj v prechodnom období.

 

Zdroj: prevádzkovateľ internetových stránok

* Ilustračný obrázok (zdroj: www.istockphoto.com)