Rozumieme zemnému plynu.

Kúrenie zemným plynom

Infra vykurovanie

VYKUROVANIE PRIEMYSELNÝCH HÁL A INÝCH PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV INFRAČERVENÝMI PLYNOVÝMI ŽIARIČMI

 

Infražiariče dodávajú do priestoru miestnosti tepelnú energiu sálaním. Po dopade na podlahu sa ohreje plocha podlahy a až následne od podlahy vzduch. Teplota vnútorného vzduchu stúpa veľmi pomaly hore smerom k stropu. Pomalé stúpanie teploty pozitívne ovplyvňuje tepelnú stratu objektu. Strešný plášť spolu so svetlíkmi tvorí najväčšiu ochladzovaciu plochu. Pomaly stúpajúce teplo sa pomaly ochladzuje, teplota pod strešným plášťom a svetlíkmi je pomerne nízka a z tohto dôvodu je tepelná strata nižšia ako pri sústavách, kde sa vytvára tzv. teplý vankúš s vyššou teplotou (napr. teplovzdušné sústavy s malou násobnosťou cirkulácie).

Infražiariče napriek relatívne nízkej teplote okolia zabezpečujú pre človeka tepelnú pohodu. Teplo vyžarované infražiaričmi je na ľudskom tele priamo citeľné. Fungujú na rovnakom princípe ako slnko, neohrievajú primárne vzduch, ale pevné látky, na ktoré dopadajú lúče a následne sa ohrieva aj vzduch.

 

Z hľadiska navrhovania umiestnenia infražiaričov do priemyselných hál a objektov už samotný princíp dodávky tepla sálaním vyžaduje špecifický prístup už pri samotnom projektovaní, resp. rozmiestnení infražiaričov vo vykurovacom priestore. Pri hodnotení výhodnosti vykurovacej sústavy je dôležité vziať do úvahy tieto vplyvy:

  • konštrukcie žiaričov a princíp dodávky tepla do vykurovacieho priestoru,
  • prevádzkové vlastnosti žiaričov,
  • ovládanie sústavy,
  • obsluhu a údržbu zariadenia.

Zdroje:

1. prevádzkovateľ internetových stránok

2. Dušan Petráš – Miroslav Kotrbatý a kolektív, Vykurovanie veľkopriestorových a halových objektov, 2007, Jaga, ISBN, 978-80-8076-047-2.