Plynové tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo (ďalej len „TČ“) je v princípe chladiaci stroj s iným chápaním jeho funkcie. Z chladiaceho stroja sa využíva jeho chlad, z TČ teplo. Trendom pri súčasných cenách energií je znižovať celkové náklady na krytie tepelných strát, tepelných ziskov (chladenie) a prípravu teplej úžitkovej vody.  Obr.1: Plynové tepelné čerpadlo (ilustračný obrázok)   Znížiť náklady na tepelnú energiu je možné tromi … Čítať ďalej Plynové tepelné čerpadlo