Rozumieme zemnému plynu.

Varenie na zemnom plyne

Kalkulačka – Kalkulátor spotreby zemného plynu

 

Účelom kalkulačky je výpočet predpokladanej ročnej a hodinovej spotreby zemného plynu pre rodinný dom (kategória Domácnosť).

Kalkulačka – Ohrev vody (varenie)

Účelom kalkulačky je porovnať náklady na ohriatie požadovaného množstva vody pri varení (zemný plyn vs. elektrická energia). Výstupom bude vyčíslenie nákladov v Eurách.

litrov
st. C
st. C