Rozumieme zemnému plynu.

Varenie na zemnom plyne

Príklady

  • Spaľovanie biomasy znečisťuje ovzdušie

    Vplyv využitia biomasy na zdravotný stav populácie

    Kúrenie, Varenie, Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

    V médiách sa objavujú poplašné správy o negatívnom vplyve CO2 emisií na klimatické zmeny. Zabúda sa však na negatívny vplyv ostatných škodlivých látok na ľudské zdravie. Ide najmä o emisie jemného rak...