Rozumieme zemnému plynu.

Výroba elektrickej energie zo zemného plynu

Základné informácie o výrobe elektrickej energie zo zemného plynu

Energiu v zemnom plyne je možné, okrem klasickej výroby tepelnej energie v plynových kotloch (teplá voda, horúca voda, para …), veľmi efektívne využiť aj na výrobu elektrickej energie. Jej výroba je spojená aj s výrobou tepelnej energie. Pomer medzi vyrobenou elektrickou a tepelnou energiou závisí od použitej technológie a výkonu zariadenia. Medzi základné technológie kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla patrí: ...


Chcem zistiť viac

Realizované inštalácie s využitím kogenerácie

Kombinovaná výroba elektriny a tepla využitím zemného plynu Hlavný dôvod pre použitie kogeneračných jednotiek, t.j. zariadení pre kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie je vyššia účinnosť premeny energie (v palive) na inú formu energie, v tomto prípade na tepelnú a elektrickú. Pri kombinovanom spôsobe výroby energie dochádza k šetreniu primárnej energie, v porovnaní s oddelenou výrobou ...


Chcem zistiť viac

Najnovšie aktuálne správy


Ďaľšie články

Príklady


Ďaľšie štúdie
Dodávatelia technológií

Výrobcovia kogeneračných jednotiek

Dodávatelia zemného plynu