Rozumieme zemnému plynu.

Výroba elektrickej energie zo zemného plynu