Rozumieme zemnému plynu.

Výroba elektrickej energie zo zemného plynu

Realizované inštalácie s využitím kogenerácie

Kombinovaná výroba elektriny a tepla využitím zemného plynu

Hlavný dôvod pre použitie kogeneračných jednotiek, t.j. zariadení pre kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie je vyššia účinnosť premeny energie (v palive) na inú formu energie, v tomto prípade na tepelnú a elektrickú. Pri kombinovanom spôsobe výroby energie dochádza k šetreniu primárnej energie, v porovnaní s oddelenou výrobou tepla a elektriny, až o 40 %. Priamym dôsledkom šetrenia primárneho paliva je pokles emisií, ktoré vznikajú pri horení.

Pre inšpiráciu Vám ponúkame príklady inštalácie kogeneračných jednotiek v rôznych sektoroch na Slovensku.