Rozumieme zemnému plynu.

Výroba elektrickej energie zo zemného plynu

Skleníkové hospodárstvo Babindol

Kogeneračné jednotky na Babindol boli navrhnuté jednak pre špičkové elektrické zaťaženie odberov skleníka (svietenie sodíkovými a neskoršie LED diódami) a kontinuálnu dodávku tepla / bázické nastavenie výroby EE do siete a pre kontinuálnu dodávku tepla pre rast paradajok Elektrická energia vyrobená v KGJ1 a KGJ2 (999 kWe) je dodávaná do siete, teplo do skleníka. Elektrická energia z KGJ3 (800 kWe) je dodávaná pre vlastnú spotrebu – ostrov (ako špičková EE pre pokrytie el. príkonu svietidiel ).

Začiatok stavby: 04/2013

Uvedenie do prevádzky: 12/2013

babindol4

 

Hlavné parametre :

  • Motor KGJ1/KGJ3/KGJ2: 2 x CATCG 132-16 (povodne MWM)/MP 250N -CU
  • El. výkon: 2 x 800,0 kWe/199 kWe
  • Tepelný výkon: 2 x 870,0 kWt/283 kWt
  • Spotreba plynu: 2 x 194,0 m3/hod/55,7 m3/hod

babindol2

 

Ing. Iva Smreková – Solid C.A.H. s.r.o., Černyševského 21, 851 01 Bratislava 

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť STM Power a.s. v období 4-12/2013 dodala a nainštalovala 2 kogeneračné jednotky CAT CG132-16 o výkone 2 x 800 kWe a jednotku MP250N —CU o výkone 199 kWe spolu s ich uvedením do prevádzky, za účelom dodávky tepla a elektriny pre skleníkové hospodárstvo Babindol.

Dodávka bola zrealizovaná v zmluvne stanovenom termíne, v požadovanej kvalite a všetky garantované parametre zariadení boli dodržané. Jednotky vykazujú prevádzkové parametre na ktoré boli navrhované.

Stavba skleníkové hospodárstvo, 2.4ha, Babindol, kú: Babindol, č.p. : 1556/9