Rozumieme zemnému plynu.

Výroba elektrickej energie zo zemného plynu

Kogeneračná elektráreň Nitra

Kogeneračné jednotky KGJ1 a KGJ2 pre Mestská elektráreň Nitra a.s. boli navrhnuté pre dodávku TV a TÚV pre mestskú časť Nitra – Chrenová , ako doplňujúci tepelný zdroj k štandardnej plynovej kotolni (CTZ) o inšt. výkone 34.5 MWt v areáli CTZ Nitra-Chrenová. Vyrábaná EE je dodávaná do siete ZSED, teplo do TV sústavy. Generálny dodávateľ stavby: STM Power, a.s. Trnava

Začiatok stavby: 08/2014

Uvedenie do prevádzky: 09/2015

IMG_9420

 

Hlavné parametre :

  • Motor KGJ1/KGJ2: MP2000M-BCU
  • El. výkon: 2 x 1560 kWe, spolu 3.124 kWe
  • Tepelný výkon: 2 x 1.741 kWt
  • Spotreba plynu: 2 x 375 m3/hod
  • Predpokladaná výroba EE/T: 13.000.000/15.400.000 kWht /rok

IMG_9428

 

Ing. Juraj Štrkolec, predseda predstavenstva Mestská elektráreň Nitra a.s.

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť STM Power a.s. v období 08/2014-09/2015 zrealizovala dielo pozostávajúce z dodania a nainštalovania 2ks kogeneračných jednotiek MP2000M-BCU s motormi MTU GB 1560 B5 výkone 2 x 1560 kWe, spolu s ich uvedením do prevádzky s kompletnou inžinierskou činnosťou, za účelom dodávky tepla do TV systému kotolne a elektriny do DS 22kV. Palivom pre obe jednotky je zmes štandardného zemného plynu a nízkovýhrevného lokálneho plynu z ťažobného strediska Golianovo. Dodávka bola zrealizovaná v zmluvne stanovenom termíne, v požadovanej kvalite a všetky garantované parametre zariadení boli dodržané. Jednotky pred ich oficiálnym uvedením do prevádzky vykazujú prevádzkové parametre, na ktoré boli navrhované a projektované.