Rozumieme zemnému plynu.

Výroba elektrickej energie zo zemného plynu

Plynové mikroturbíny

Plynové mikroturbíny na zemný plyn predstavujú ďalšiu možnosť kogeneračnej výroby elektriny a tepla (kogeneračné jednotky), najmä pri použití v tých prevádzkach, kde potrebný výkon kogeneračnej jednotky (turbíny) je nízky (preto slovo mikro), z technologických dôvodov je potrebná dodávka tepla vo forme pary, resp. horúcej vody, čo bežne nie je možné dosiahnuť plynovým motorom.

 

  Obr.1: Schematické znázornenie zapojenia plynovej turbíny

obr. č. 1 Schematické znázornenie zapojenia plynovej turbíny

 

Plynové turbíny sú spravidla jednohriadeľové zariadenia bez prevodovky, otáčky hriadeľa rotora sú medzi 70 000 a 100 000 ot./min. Princíp práce mikroturbíny je úplne totožný s plynovými turbínami veľkých výkonov. Kompresor nasaje vzduch a stlačí ho na potrebný tlak, stlačený vzduch sa zmieša so zemným plynom v spaľovacej komore, zapáli sa a zmes horúcich plynov ide do expanznej turbíny. Na hriadeli je umiestnený generátor elektrickej energie. Teplota spalín vstupujúcich do spalinového kotla sa pohybuje v rozsahu 270 – 680  °C.

 

Obr.2: Plynová mikroturbína (ilustračný obrázok)

??????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Výhody expanznej turbíny:

  • napriek malým rozmerom a výkonu elektrická účinnosť mikroturbín je cca 25% až 30%,
  • celková účinnosť je na úrovni 85 %,
  • výstupné médium para / voda (podľa výmenníka),
  • dobré prevádzkové vlastnosti,
  • nízke údržbové náklady,
  • konštrukcia turbíny (kvalitné opláštenie, magnetické ložiská …) zabezpečuje nízku hlučnosť jednotky napriek vysokým otáčkam,
  • kompaktný dizajn,
  • veľmi nízke emisie.

Upozornenie – potreba vyššieho vstupného tlaku plynu na úrovni cca 380 kPa až 850 kPa. V prípade, že nie je v blízkosti vysokotlaký plynovod, je potrebné použiť kompresor na zvýšenie tlaku plynu na vstupe do turbíny. Kompresor môže byť súčasťou dodávky.

 

Zdroj: prevádzkovateľ internetových stránok

* Ilustračný obrázok (zdroj: www.istockphoto.com)