Rozumieme zemnému plynu.

Výroba teplej vody zo zemného plynu

Základné informácie o výrobe teplej vody zo zemného plynu

Teplá voda je neodmysliteľnou súčasťou života modernej spoločnosti. Zabezpečuje hygienickú potrebu človeka a je praktickým pomocníkom pri bežných činnostiach modernej domácnosti. Jej spotreba závisí od počtu osôb v domácnosti, životnej úrovne, hygienických návykov, veku osôb, ale hlavne od voľby zariadenia na jej prípravu. Správnou voľba zariadenia na prípravu teplej vody zabezpečíme jej hospodárne využívanie.   Výroba teplej ...


Chcem zistiť viac

Najnovšie aktuálne správy


Ďaľšie články

Príklady


Ďaľšie štúdie


Kalkulačky

Kalkulačka - Príprava teplej úžitkovej vody

Účelom kalkulačky je porovnať náklady na ohriatie požadovaného množstva vody pri príprave teplej úžitkovej vody – napr. sprchovanie, kúpeľ, umývanie riadu (zemný plyn vs. elektrická energia). Výstupom bude vyčíslenie nákladov v Eurách.

Kalkulačka - Porovnanie emisií CO2 pri príprave teplej vody

Účelom kalkulačky je porovnať emisie vznikajúce pri ohreve množstva vody pri použitý zemného plynu a ostatných médií.

Kalkulačka - Kalkulátor spotreby zemného plynuDodávatelia technológií

Výrobcovia zariadení na prípravu teplej vody

Dodávatelia zemného plynu