Rozumieme zemnému plynu.

Výroba teplej vody zo zemného plynu

Kalkulačka – Príprava teplej úžitkovej vody

Účelom kalkulačky je porovnať náklady na ohriatie požadovaného množstva vody pri príprave teplej úžitkovej vody – napr. sprchovanie, kúpeľ, umývanie riadu (zemný plyn vs. elektrická energia). Výstupom bude vyčíslenie nákladov v Eurách.

litrov
st. C
st. C

Kalkulačka – Porovnanie emisií CO2 pri príprave teplej vody

Účelom kalkulačky je porovnať emisie vznikajúce pri ohreve množstva vody pri použitý zemného plynu a ostatných médií.

kg
st. C
st. C
kWh

Kalkulačka – Kalkulátor spotreby zemného plynu

Účelom kalkulačky je výpočet predpokladanej ročnej a hodinovej spotreby zemného plynu pre rodinný dom (kategória Domácnosť).