Rozumieme zemnému plynu.

Výroba teplej vody zo zemného plynu

Kalkulačka – Príprava teplej úžitkovej vody

Účelom kalkulačky je porovnať náklady na ohriatie požadovaného množstva vody pri príprave teplej úžitkovej vody – napr. sprchovanie, kúpeľ, umývanie riadu (zemný plyn vs. elektrická energia). Výstupom bude vyčíslenie nákladov v Eurách.

litrov
st. C
st. C