Rozumieme zemnému plynu.

Výroba teplej vody zo zemného plynu

Kalkulačka – Porovnanie emisií CO2 pri príprave teplej vody

Účelom kalkulačky je porovnať emisie vznikajúce pri ohreve množstva vody pri použitý zemného plynu a ostatných médií.

kg
st. C
st. C
kWh