Rozumieme zemnému plynu.

Výroba teplej vody zo zemného plynu

Kalkulačka – Kalkulátor spotreby zemného plynu

Účelom kalkulačky je výpočet predpokladanej ročnej a hodinovej spotreby zemného plynu pre rodinný dom (kategória Domácnosť).