Rozumieme zemnému plynu.

Plynové spotrebiče v bytových priestoroch a požiadavky na vetranie

Zdroj: ASB.sk – Zatepľovanie či výmena okien menia podmienky prirodzenej infiltrácie vzduchu, čo treba zohľadniť overením vhodnosti priestorov na bezpečné používanie plynových spotrebičov.