Rozumieme zemnému plynu.

Pozývame vás na konferenciu Vykurovanie 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA

Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB

Slovenská komora stavebných inžinierov

 

Vás pozývajú na jubilejnú 30. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2022

Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu

Kedy ? 14. – 18. február 2022

Kde?  Miesto konania: BELLEVUE**** Grand Hotel, Horný Smokovec

 

Tradičná 30. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2022 je v tomto roku zameraná na tému

„Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu“.

 

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Alternatívne zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

 

Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie. Kompletný program konferencie si môžete pozrieť TU. 

 

Komu je konferencie určená?

Odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

 

Viac informácii o konferencii a prihlášku nájdete na: 

www.sstp.sk

Generálni partneri: